Cautare in director firme
Categorii firme   

   Constanta
   Mijloace de transport
   Acte necesare
   Divertisment
   Retete culinare

   Curs ValutarConvertor Valutar
   Retele ATM/BANCOMATE
   Parteneri
Magazin pescuit
Pescuit
Program Facturi
Piatra Neamt


    Acte necesare eliberarii pasaportului

 
 
    Cetatenii romani care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 248 / 2005 au garantat dreptul la libera circulatie si, in mod corespunzator, au dreptul la eliberarea, detinerea si folosirea unui pasaport in conditiile legii.

    Pasaportul face dovada identitatii si cetateniei titularului si ii da dreptul de a iesi si de a intra in tara prin oricare dintre punctele de trecere a frontierei deschise traficului international de calatori.

    In strainatate, pasaportul da dreptul titularului la asistenta si protectie din partea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare ale Romaniei.

    Pasaportul este proprietatea statului roman.

    Tipurile de documente de calatorie eliberate cetatenilor romani in conditiile legii sunt: pasaportul diplomatic, de serviciu si simplu, precum si titlul de calatorie si cartea de identitate valabila, pentru cetatenii romani care calatoresc in statele Uniunii Europene.

    Pasapoartele simple se elibereaza de Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, cetatenilor romani care nu se afla in una dintre situatiile de suspendare a exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate.

    Pasapoartele simple se pastreaza de catre titulari, care au obligatia de a nu le instraina, cu exceptia situatiilor in care documentele se retin de autoritatile competente sau se depun la misiunile diplomatice ori oficiile consulare straine, in vederea aplicarii vizei.

    Pasapoartele simple ale minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani se pastreaza de catre parintii acestora, reprezentantii legali sau, dupa caz, de catre insotitori, atunci cand minorii se deplaseaza in strainatate impreuna cu alte persoane, in conditiile prezentei legi.

    Pasapoartele simple pot fi retinute numai de catre organele de politie, autoritatile judiciare, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, precum si cele pentru evidenta persoanelor, doar in cazul in care situatia o impune, pentru exercitarea atributiilor specifice prevazute de lege. in aceste situatii autoritatile care retin pasapoartele au obligatia sa elibereze titularului o dovada care sa ateste faptul ca pasaportul a fost retinut, precum si motivele care au stat la baza acestei masuri.

    Valabilitatea pasapoartelor simple este de:
 1. 3 ani pentru persoanele care nu au implinit 14 ani;
 2. 5 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 si 25 de ani;
 3. 10 ani pentru persoanele care au implinit varsta de 25 de ani.
    Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple se depun personal de catre solicitanti, in tara, la serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, in a caror raza de competenta au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, iar in strainatate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.

    Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare pot depune cererile prin mandatar, cu procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei.

    Termenele de eliberare a pasapoartelor

    Termenul in care se solutioneaza cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare.

    Termenul de solutionare a cererilor de eliberare a pasapoartelor simple in regim de urgenta, cu plata corespunzatoare a tarifului suplimentar de 100 RON, nu poate fi mai mare de 3 zile lucratoare. Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple in regim de urgenta se depun la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple. in cazul cererilor depuse la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, termenul pentru eliberarea pasaportului simplu nu poate fi mai mare de 90 de zile calendaristice de la data depunerii cererii.

I. Eliberarea sau preschimbarea pasaportului simplu
 1. cererea tip model 1 si anexa (cartonas);
 2. cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptata doar daca este insotita de certificatul de nastere, in original si copie xerox. In cazul prezentarii buletinului de identitate sau cartii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
 3. dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
  • 32 LEI - taxa consulara *
  • 64,20 LEI - costul pasaportului *
 4. pasaportul anterior, daca este cazul.
Depunerea cererilor de eliberare a unui nou pasaport de catre mandatar:
Persoanele care din motive obiective nu se pot prezenta personal, pot depune cererile prin mandatar, cu procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei. In acest caz, cererile vor fi insotite de urmatoarele documente:
 1. cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate al titularului, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptata doar daca este insotita de certificatul de nastere, in original si copie xerox. In cazul prezentarii buletinului de identitate sau cartii deidentitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
 2. dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
  • 32 LEI - taxa consulara*
  • 64,20 LEI - costul pasaportului *
 3. pasaportul anterior, daca este cazul;
 4. procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare;
 5. 2 foto color (dimensiune 3,5 x 4,5 cm) ale titularului. In cazul procurilor autentificate in strainatate, una dintre fotografii va fi aplicata pe procura sau pe cerere, identitatea titularului fiind confirmata de functionarul consular, prin semnatura si stampila;
 6. actul de identitate, aflat in termen de valabilitate, al mandatarului, original si copie xerox.
  in situatia depunerii cererilor la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei in strainatate ori prin procura speciala autentificata de acestea, fotocopiile documentelor solicitate se certifica de catre functionarul consular, documentele in original fiind restituite solicitantului.

II. Eliberarea pasaportului in caz de furt, pierdere, deteriorare sau distrugere

 1. cerere model nr. 3
 2. cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptata doar daca este insotita de certificatul de nastere, in original si copie xerox. in cazul prezentarii buletinului de identitate sau cartii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
 3. dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
  • 32 LEI - taxa consulara *
  • 64,20 LEI - costul pasaportului*
PIERDEREA pasaportului se declara de titular la cea mai apropiata unitate de politie sau la autoritatea care l-a eliberat, cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea unui nou pasaport, situatie in care titularul va declara pe propria raspundere imprejurarile producerii evenimentului. in strainatate, pierderea pasaportului se declara la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei
   In cazul declararii FURTULUI pasaportului simplu, este necesara prezentarea dovezii eliberate de organele de politie. FURTUL pasaportului se declara de catre titular la cea mai apropiata unitate de politie din tara sau, dupa caz, de pe teritoriul statului in care s-a produs evenimentul, solicitandu-se eliberarea unei adeverinte care sa ateste declararea evenimentului respectiv. in cazul declararii FURTULUI pasaportului simplu in strainatate, adeverinta va fi insotita si de o traducere a acesteia, efectuata de un traducator autorizat.
   In cazul DISTRUGERII pasaportului simplu, se va prezenta pasaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu conditia ca acestea sa cuprinda elemente care sa faca posibila identificarea documentului.

III. Minorii cu varsta de peste 14 ani

Cererile (model nr. 1) vor fi insotite de urmatoarele documente:
 1. cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptata doar daca este insotita de certificatul de nastere, in original si copie xerox. in cazul prezentarii cartii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
 2. dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
  • 32 LEI - taxa consulara*
  • 64,20 LEI - costul pasaportului*
 3. pasaportul anterior, daca este cazul;
 4. declaratia ambilor parinti, a parintelui supravietuitor, a parintelui caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, a reprezentantului legal, care sa ateste acordul cu privire la eliberarea unui pasaport simplu pentru minor;
 5. certificatul de deces, hotararea judecatoreasca de incredintare a minorului ramasa definitiva si irevocabila, in original si copie xerox, in cazul in care se prezinta doar declaratia unuia dintre parinti.
     Declaratiile privind acordul cu privire la eliberarea pasaportului simplu pentru minor pot fi date in fata functionarului care primeste cererea. in acest caz, se prezinta si actele de identitate valabile ale parintilor, in original si copie xerox.

     Declaratiile pot fi autentificate in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, precum si in fata autoritatilor straine, acestea din urma trebuind sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 05.10.1961.

    In cazul declaratiilor autentificate de autoritatile straine, care indeplinesc conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau au aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 05.10.1961, vor fi prezentate atat originalul, cat si o traducere legalizata.

IV. Minorii cu varsta de pana la 14 ani:

FACILITATI PENTRU MINORI
Includerea in pasaportului parintilor si eliberarea pasaportului simplu pentru minorii care nu au implinit varsta de 14 ani nu necesita prezenta copilului la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple. Mai mult, includerea minorilor in pasapoartele parintilor odata cu emiterea pasapoartelor acestora, este scutita de plata taxelor consulare. in cazul includerii ulterior eliberarii pasapoartelor parintilor, taxele sunt urmatoarele:
 • 3 LEI - taxa consulara - pentru titularul pasaportului
 • 3 LEI - includerea - pentru fiecare minor ce urmeaza a fi inclus.
    Cererile pentru includerea (cerere model nr. 4) in pasapoartele ambilor parinti sau in pasaportul unuia dintre acestia trebuie sa fie insotite de urmatoarele documente:
 1. certificatul de nastere al minorului, in original si copie xerox;
 2. declaratia celuilalt parinte prin care isi exprima acordul cu privire la includerea minorului sau certificatul de deces, hotararea judecatoreasca de incredintare a minorului ramasa definitiva si irevocabila, in original si copie xerox;
 3. actele de identitate ale parintilor sau al reprezentantului legal, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox.

    Declaratiile privind acordul cu privire la includerea minorului pot fi date in fata functionarului care primeste cererea. in acest caz, se prezinta si actele de identitate valabile ale parintilor, in original si copie xerox.

    Declaratiile pot fi autentificate in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, precum si in fata autoritatilor straine.

    In cazul declaratiilor autentificate de autoritatile straine, care indeplinesc conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau au aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 05.10.1961, vor fi prezentate atat originalul, cat si o traducere legalizata. La depunerea cererii vor fi prezentate, pe langa documentele necesare, si 2 fotografii color identice, cu dimensiunile 35 x 45 mm pentru pasaport individual si cu dimensiunile 25 x 35 mm pentru includerea in pasaportul unuia dintre parinti. Confirmarea fotografiei reprezentandu-l pe minor se face de catre parinti in fata functionarului care primeste cererea la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple al localitatii de domiciliu.

    IV.A. Cererile care privesc INCLUDEREA (cerere model nr. 4) in pasapoartele ambilor parinti sau in pasaportul unuia dintre acestia vor fi insotite de urmatoarele documente:
 1. certificatul de nastere al minorului, in original si copie xerox;
 2. declaratia celuilalt parinte prin care isi exprima acordul cu privire la includerea minorului sau certificatul de deces, hotararea judecatoreasca de incredintare a minorului ramasa definitiva si irevocabila, in original si copie xerox;
 3. actele de identitate ale parintilor sau al reprezentantului legal, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox;
    In cazul includerii ulterior eliberarii pasapoartelor parintilor, taxele sunt urmatoarele:
 • 3 LEI - taxa consulara *
 • 3 LEI - includerea*
 Declaratiile privind acordul cu privire la includerea minorului pot fi date in fata functionarului care primeste cererea. In acest caz, se prezinta si actele de identitate valabile ale parintilor, in original si copie xerox.
Declaratiile pot fi autentificate in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, precum si in fata autoritatilor straine, acestea din urma trebuind sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 05.10.1961.
Cererile pentru includerea minorului ulterior eliberarii pasapoartelor parintilor se depun numai la sediul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple.

IV.B. Cererile care privesc ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU pentru minorul care nu a implinit varsta de 14 ani se formuleaza de catre ambii parinti, de parintele supravietuitor, de parintele caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, de reprezentantul legal.

    Cererile pot fi formulate doar de catre unul dintre parinti atunci cand este imputernicit de catre celalalt parinte prin procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, ori cand exista acordul scris al acestuia, autentificat in aceleasi conditii.

    Atunci cand, din motive obiective, nici unul dintre parinti nu se poate prezenta la serviciul public comunitar, cererile prevazute mai sus, pot fi formulate de o persoana imputernicita de catre parinti prin procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.
Cererile vor fi insotite de urmatoarele documente:
 1. certificatul de nastere al minorului, in original si copie xerox;
 2. dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
  • 32 LEI - taxa consulara *
  • 64,20 LEI - costul pasaportului *
 3. pasaportul anterior, daca este cazul;
 4. actele de identitate ale parintilor sau al reprezentantului legal, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox;
V. Eliberarea adeverintelor privind dreptul la libera circulatie a cetatenilor romani in strainatate
 1. cererea formulata in scris de solicitant, care trebuie sa cuprinda: nume, prenume, data si locul nasterii, domiciliul stabil, seria si numarul pasaportului si motivul pentru care solicita adeverinta;
 2. copii ale pasaportului si actului de identitate;
 3. chitanta prin care face dovada achitarii taxei consulare in valoare de 22 LEI;

* taxele mentionate se achita la unitatile locale specializate, in functie de contractele incheiate de RA-APPS.
 
 
   Utilizator Nou
Termeni si conditii
Creeaza-ti un cont

   Acces Membri
Login
Recuperare parola
   Eveniment
Expozitie de carte
Exista in biblioteca
Teatru


   Trimite felicitari virtuale
   Statiuni litoralul romanesc
   Cantec pentru voi

   Publicitate

   Coduri postale
   Cupoane de reduceri

   Contact
Sugestii si comentarii


 
eXTReMe Tracker
    FIRME NOI  |  INDEX  |  ADAUGA  |  LINK CATRE NOI  |  RECOMANDA-NE  |  BOOKMARK
Copyright ©2018 Pagini De Constanta - Toate drepturile rezervate. Termeni de utilizare |  Confidentialitate |  Contact